piątek, 13 stycznia 2012

Ruszyła kolejna edycja nadawania Odznaki Honorowej

Ruszyła kolejna edycja nadawania Odznaki Honorowej
„ZASŁUŻONY dla Krwiodawstwa w Gdyni”
Serdecznie witam, prezesa Pomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku panią Marzenę Dobrowolską,
wiceprezydent miasta Gdynia panią Ewę Łowkiel
wiceprezydenta miasta Gdynia pana Michała Gucia,
prezesa Zarządu Firmy TOI TOI Polska pana Ryszarda Głuchowskiego, w/z Krzysztofa Czajkę
przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi pana Włodzimierza Rytla,
prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża HDK Trójmiasto panią Elżbietę Gajewską,
członka Rady Krajowej Polskiego Czerwonego Krzyża pana Tadeusza Cyrę,
przewodniczącego Rady Rejonowej HDK - PCK Trójmiasto pana Kazimierza Butkiewicza,
Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni pana st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Markiewicza, Komendanta Miejskiej Policji w Gdyni pana mł. insp. Roberta Leksyckiego,
proboszcza w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni księdza Prałata dr Edmunda Skalskiego - wielce nam oddanego na rzecz krwiodawstwa,
Witam serdecznie prezesów Klubów Honorowych Dawców Krwi w Gdyni panie i panów:
Halinę Łasińską, Iwonę Kondracką, Andrzeja Rogackiego, Pawła Wirkowskiego, Daniela Czecha, Jarosława Kowala, Krzysztofa Wasilewskiego, Pawła Gila i wśród Nich pozwolę wymienić też siebie.
Witam Ambasadora Krewniaków Club Trójmiasto pana Lechosława Dzierżaka,
Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Połchowie  - pana Marcina Sikorę,
Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKP – Energetyka Sopot - pana Piotra Damrata.
Witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Szanowni państwo, przyjaciele, krwiodawcy, sponsorzy, społecznicy, wolontariusze - można jeszcze wiele nazw pozytywnych wymienić pod Waszym adresem.
Spotkaliśmy się w tym szczególnym dniu, aby mówić o krwiodawstwie, opowiadać o krwiodawstwie i pisać o krwiodawstwie, mówiąc krwiodawstwo mówimy o nas o krwi o jedynym leku niezastąpionym dotychczas.Szanowni zebrani przedstawię teraz krótką historię Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”
Odznaka Honorowa „ Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” została ustanowiona decyzją członków Miejskiej Rady Krwiodawstwa w Gdyni, - uchwałą Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni oraz Radę Reprezentantów w dniu 05-ego października 1998 roku.
Ogromny udział miał wówczas - siedzący na sali Paweł Szczepanik, to właśnie dzięki Jego staraniom odbyła się pierwsza edycja nadawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa Gdyni”
Uhonorowano nadano 100 takich odznak, czyli 10 rocznie, jak łatwo policzyć, ostatnie były nadane w 2007 roku. Dzisiaj jest mamy rok 2011, - czyli była przerwa - a to, dlatego, że nie było funduszy (potrzeba była niemała ok. 3500zł) na kontynuowanie tej przepięknej idei, jaką jest propagowanie krwiodawstwa i krwiodawców.
Wznowiono nadawanie tego zaszczytnego wyróżnienia poprawiając jego regulamin z zachowaniem w całości nazwy oraz wzoru odznaczenia na zebraniu Reprezentantów gdyńskich Klubów Honorowych Dawców Krwi w dniu 02 września 2010 roku w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, na którym została powołana pięcioosobowa kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” w osobach:

Przewodniczący – Julian Aleksander Michaś
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Wasilewski
Sekretarz – Halina Łasińska
Członkowie - Iwona Kondracka i Paweł Gil

Odznaka Honorowa jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za aktywną działalność w szerzeniu i propagowaniu humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa na terenie Gdyni i nie tylko.
Dzisiaj mamy właśnie ten dzień, - a zawdzięczamy go pomysłodawcom wznowienia nadawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”, pomysłodawcy Ci to, Paweł Gil prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Straży Pożarnej w Gdyni, oraz Krzysztof Wasilewski prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Policji w Gdyni.
Jak również panowie Piotr Socha i Leszek Tanaś to strażacy, którzy pośredniczyli w organizowaniu środków pieniężnych na odznakę honorową. Nie da się nie zauważyć tego, że nie dość, że bronią i chronią nas przed żywiołami ziemskimi to dzielnie nas wspomagają.
A teraz do meritum o sponsoringu.
W całości, czyli 100 szt. odznak honorowych „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” wraz z miniaturkami zostały sfinansowane przez Pana Ryszarda Głuchowskiego Prezesa Zarządu Firmy TOI TOI Polska.
Panie prezesie serdecznie dziękuję za wsparcie, mogę nawet powiedzieć tutaj i teraz  dziękujemy.
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” dzisiaj i mam nadzieję nie tylko dzisiaj - będzie się przewijała wielokrotnie podczas mojego wystąpienia i podczas różnych rozmów i artykułów w prasie i nie tylko. Dlaczego? Ktoś może zapytać. Dlatego, że o krwiodawcach trzeba mówić jak u ludziach dobrej woli - którzy dają z siebie coś nie żądając nic.
W dzisiejszym dniu to jest 5 grudnia 2011 roku w budynku magistratu gdyńskiego - dzięki uprzejmości Rady Miasta Gdynia zostanie uhonorowanych dziesięciu wybranych do noszenia Odznaki Honorowej i tożsame tytułu ”Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”.
Oto Oni:


Odznaką nr 101 - Ryszard Głuchowski,
Prezes Zarządu Firmy TOI TOI Polska, sponsor w całości sfinansowanej kolejnej edycji odznak wraz z miniaturkami „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”
Odznaką nr 102 – Leszek Tanaś,
    wieloletni krwiodawca, który oddał już ponad 32 litry, a od dwóch lat członek Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Straży Pożarnej w Gdyni, dzięki któremu jak wspomniałem wcześniej ma swój udział w pozyskiwaniu środków pieniężnych na w/w cel.
Odznaką nr 103 – Piotr Socha,
krwiodawca, członek Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Straży Pożarnej w Gdyni pełniący funkcję sekretarza wraz kolegą panem Leszkiem Tanasiem działał w słusznej sprawie pozyskując pieniądze dla szczytnego celu, jakim jest krwiodawstwo aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach klubowych i nie tylko.
Odznaka nr 104 – Lechosław Dzierżak,
Lesiu, bo tak wszyscy, co go znają tak się do Niego zwracają - od 2007 roku jest Ambasadorem programu Krewniacy Club i przewodniczy w klubie „Krewniacy Club Trójmiasto”. W ramach działalności klubu koordynował szereg akcji poboru krwi oraz akcji promujących honorowe krwiodawstwo, transplantologię, oddawanie szpiku kostnego (m.in. Dni Dawcy Szpiku). Na dzień dzisiejszy podczas akcji Krewniacy Club Trójmiasto udało się zebrać ok. 2000 litrów krwi, z czego 96 litrów 300ml w 2007 roku, 112 litrów 050ml w 2008,  560 litrów 950ml  w 2009,   772 litry 200ml w 2010 oraz ok.450 litrów w 2011 (do września). Akcje są nastawione na pozyskiwanie nowych dawców krwi ponad 40% dawców oddających krew na akcjach są dawcami pierwszorazowymi. Z pośród 180 akcji poboru krwi 80 z nich odbyło się w Gdyni (pozostałe w Sopocie, Gdańsku, Pruszczu Gd., Wejherowie i innych okolicznych miejscowościach). Przedstawiłem w pigułce takiej malusieńkiej zasługi naszego kolegi.
Głos zabierze teraz wiceprzewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” kolega Krzysztof Wasilewski.
Odznaka nr 105 – Julian Aleksander Michaś,
z Polskim Czerwonym Krzyżem związany od 1971 roku, czyli 40 lat, bo już, jako 11-letni uczeń szkoły podstawowej wstąpił do szkolnego koła PCK, W wyniku swej działalności w 2009 roku został wybrany sekretarzem Zarządu Rejonowego PCK „Trójmiasto”, pełni również funkcję sekretarza Rady Rejonowej HDK - PCK „Trójmiasto”. Sekretarz-zastępca prezesa Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni, a 08 czerwca 2010r. wznowił działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Stoczni Gdynia S.A. którego został prezesem. Pierwszy raz oddał krew w 1979 roku podczas odbywania służby wojskowej. Do dnia dzisiejszego oddał ponad 40 litrów krwi i osocza. Za jego przykładem poszły dzieci córka Marta i syn Marcin oraz dziesiątki ich kolegów i przyjaciół, którzy do dnia dzisiejszego oddają krew. Jest inicjatorem założenia stron internetowych Zarządu Rejonowego PCK „Trójmiasto” Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni, Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. W dowód uznania drugiego września 2010 roku został wybrany na Przewodniczącego Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”, o której dzisiaj jest tyle mowy. Brał bardzo aktywny udział w akcji „Pomoc dla powodzian 2010r.” Miedzy innymi zbierając pieniądze podczas różnych akcji kwestorskich jak na rzecz powodzian i na rzecz PCK. Wspiera i angażuje innych w pomocy „Odprawka dla Żaka” - Mimo posiadanych wyróżnień cechuje opiniowanego wierność i oddanie współczesnej rzeczywistości.

Głos oddaje ponownie Przewodniczącemu Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” koledze Julianowi Michasiowi. Dziękuję

Odznaka nr 106 – Elżbieta Gajewska,

jest czynnym honorowym dawcą krwi, oddała ponad 60 litrów. - Pełni funkcję od dwóch kadencji prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK. W szeregi krwiodawców klubu wprowadziła kilkudziesięciu nowych dawców. Od 2002 roku w szkołach ponad gimnazjalnych Trójmiasta rocznie przeprowadza szereg pogadanek dotyczących krwiodawstwa. Młodzież tych szkół bierze udział w turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, oddając 80 litrów krwi podczas jednej z edycji. Przez dwie kadencje była współorganizatorem akcji prowadzonej przez Zarząd Rejonowy PCK w Gdańsku „Krwiodawcy dzieciom szpitali gdańskich”, podczas której krwiodawcy oddawali krew dla dzieci leżących w szpitalach trójmiejskich. Jako prezes Zarządu Rejonowego PCK Trójmiasto obejmuje pomocą krwiodawców, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, wydając im żywność i odzież, Pani Prezes - wyrażam osobisty szacunek dla pani działania. Dodam od siebie przerzuciła własnoręcznie tony jedzenia dla potrzebujących, sam byłem niejednokrotnie uczestnikiem lub świadkiem, wielki ukłon droga Elu dla Ciebie.

Odznaka nr 107 - Michał Guć,

aktywny krwiodawca na tyle, na ile jak to zawsze tłumaczy służba zdrowia mu pozwala, gdyż częste wizyty za granicą blokują Mu możliwość oddawania krwi, od trzech pokoleń gdynianin. Absolwent gdyńskiej „Trójki”, inżynier budownictwa lądowego, magister ekonomii. W mieście odpowiada za strategię rozwoju, pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, funkcjonowanie rad dzielnic, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ekonomię społeczną, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, administrację architektoniczno budowlaną, nowoczesne technologie, park naukowo-technologiczny. Jest inicjatorem programu „Szkół otwartych”, którego realizację obecnie koordynuje itd. itd. gdybym miał napisane więcej nie zanudziłbym państwa jestem o tym przekonany.

Odznaka nr 108 – Paweł Wirkowski,

    od piętnastu lat jest członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Od tego czasu jest bardzo aktywnym działaczem i propagatorem idei honorowego krwiodawstwa. Dzięki jego agitacji, osobistego zaangażowania się i oddziaływania na otoczenie, w jakim funkcjonuje ma w tej dziedzinie wiele osiągnięć. Sam jest aktywnym honorowym krwiodawcą, oddał już ponad 12 litrów krwi. Od 2009 roku powierzono mu stanowisko prezesa zarządu Klubu HDK - PCK, przy Akademii Marynarki Wojennej. Przez krótki dotychczasowy czas piastowania stanowiska prezesa udało mu się kilkakrotnie zwiększyć skład członków swojego klubu. Aktywnie wspiera Samorząd Studentów przy Akademii Marynarki Wojennej w organizowaniu akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”. 

Odznaka nr 109 – Ryszard Mazurek,

wieloletni bardzo zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz działacz czerwonokrzyski Polskiego Czerwonego Krzyża, do dnia dzisiejszego oddał ponad 26 litrów krwi, co zapewne wpłynęło na ratowanie życia i zdrowia, bierze czynny udział w akcjach „krew na telefon”, „potrzebna krew” oraz aktywnie uczestniczy w akcjach ambulansowych poboru krwi, członek Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Odznaka nr 110 – Wiesław Haberka,
   
jest członkiem zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, jest aktywnym krwiodawcą dając przykład innym. Uczestniczy w akcjach „krew na telefon”, „potrzebna krew”, za wieloletnie zaangażowanie został uhonorowany tytułem „Zasłużony Krwiodawca Pomorza”. Oddał ponad 42 litry krwi jak już wcześniej wspomniałem jest to jedyny i niepowtarzalny lek ratujący nasze życie.

    Osoby, o których odczytałem laudację, co prawda streszczenie proszę o wystąpienie w kolejności, są to panowie i pani:
Ryszard Głuchowski, Leszek Tanaś, Piotr Socha, Lechosław Dzierżak, Julian Aleksander Michaś, Elżbieta Gajewska, Michał Guć, Paweł Wirkowski, Ryszard Mazurek, Wiesław Haberka.

    O dokonanie aktu dekoracji Odznaką Honorową „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni” wraz z miniaturką,

Proszę panią prezes Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Gdańsku Marzenę Dobrowolską,
oraz pana Włodzimierza Rytla Przewodniczącego Pomorskiej Rady Honorowych Dawców Krwi.

    O wręczenie ryngrafu pamiątkowego dla Firmy TOI TOI (w imieniu firmy TOI TOI Polska wyróżnienie przyjmie Joanna Tomalak Dyrektor Regionu TOI TOI Polska, - proszę panią wiceprezydent m. Gdyni Ewę Łowkiel i pana Michała Gucia wiceprezydenta miasta Gdyni.
    Pani Dyrektor proszę o wystąpienie i przyjęcie wyróżnienia.


Przygotował i przedstawił Julian Aleksander Michaś – przewodniczący kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”